ČSOP Děčínsko

Historie

Děčínsko vzniklo 8. března 2011 jako organizační složka Českého svazu ochránců přírody. Jeho členy a podporovatele, spolupracovníky spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Součástí jeho činnosti je i spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením, a to jak na české, tak i na německé straně státní hranice.

Jedná se zejména o:

  • ekologickou výchovu a odbornou činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (např. příprava, vydávání a distribuce tiskovin, pořádání přednášek, seminářů a konferencí, příprava a zajišťování ekologických programů pro děti, příprava a zajišťování osvětových a vzdělávacích programů pro veřejnost),
  • mapování starých odrůd ovocných dřevin a jejich návrat do krajiny,
  • praktickou ochranu přírody,
  • ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova,
  • výkup či nájem přírodovědně hodnotných pozemků a zajištění péče ně.

V současné době se věnujeme pouze aktivitám ekologické výchovy a výhradně ve spolupráci se Správou CHKO České středohoří, Správou NP České Švýcarsko a spolkem Stepník.

 
Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media