ČSOP Děčínsko

Akce pro veřejnost

Český svaz ochránců přírody Děčínsko považuje práci s veřejností, vzdělávání v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu za nedílnou součást ochrany přírody a krajiny.

Cestopisné besedy

Český svaz ochránců přírody Děčínsko spolu s AOPK ČR, a Správou NP České Švýcarsko a Městskou knihovnou Děčín se od konce roku 2011 podílí na organizaci cestopisných besed. Posluchači mají možnost seznámit jak s exotickými zeměmi (např. Tanzánie, Borneo, Peru, Ladak, Ekvádor a Galapágy), zajímavými místy v České republice (např. VVP Doupov, zaniklé vesnice v severní části Českého středohoří), či s jejími přírodními fenomény (nejmohutnější stromy či výskyt orchidejí).

Exkurze

Český svaz ochránců přírody Děčínsko spolu s AOPK ČR, Správou CHKO České středohoří a Správou NP České Švýcarsko pořádá od roku 2011 každým rokem na podzim mykologickou exkurzi pro veřejnost vedenou PaeDr. Jiřím Rothem.

Den Země

V rámci oslav Dne Země pořádá ČSOP Děčínsko spolu s dalšími partnery zajímavé doplňující akce pro veřejnost. Jedná se např. o přednášky či exkurze. V roce 2013 zorganizoval ČSOP Děčínsko besedu o zdejším významném krajinném a přírodním fenoménu - řece Labi s RNDr. Václavem Cílkem a německým ekologem a spisovatelem Paulem Dörflerem.

Každoročně je součástí oslav Dne Země představení zajímavých aktivit, příroda a krajina zdejšího regionu a různá ekologická témata v prezentačním stánku u městské knihovny na Smetanově nábřeží.

Výstavy

ČSOP Děčínsko se podílí na přípravě některých výstav s přírodovědnou tématikou v sídle Správy NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v Děčíně. Každoročně pomáhá zajišťovat i expozici hub v rámci zemědělské výstavy na Střední škole zemědělské a zahradnické A. E. Komerse v Děčíně, jejíž součástí je i mykologická poradna pro veřejnost.

Ekostánek

ČSOP Děčínsko se svými partnery zajišťuje každoročně na několika akcích pro veřejnost provoz "ekostánku". Prostřednitvím něho mají především děti možnost se seznámit zábavnou formou s přírodou zdejšího regionu. Jedná se o poznávání typických ptáků a savců, vybarvování omalovánek, skládání puzzlí a další aktivity. Za splnění jednoduchých úkolů děti získávají omalovánky, komiksy či samolepky se zdejšími rostlinami a živočichy. Obsluha "ekostánku" je schopna zodpovědět i dotazy dospělých.

 
Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media