ČSOP Děčínsko

Publikační činnost

Vydali jsme:

2016

Příroda Českého středohoří

Sada 12 vybraných druhů přírodnin, se kterými se můžeme setkat v krajině Českého středohoří. Kresby vytvořil náš dvorní kreslíř Petr Nesvadba ve spolupráci s grafikem Janem Šmucarem. Sada byla vydána v rámci projektu Přírodě o krok blíž, který podpořila Nadace ČEZ.

alt

2015

Sympaťáci zmijáci

Šesté pokračování komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tentokrát jsme se zaměřili na jediného českého jedovatého plaza Zmiji obecnou.

Obrázek bude doplněn.

2014

Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v Českém středohoří

sbornik oskeruse final predniobalka sbornik oskeruse final zadniobalka

Publikace věnovaná rozšíření této dřeviny v Českém středohoří a jeho okolí. Na jejím vydání spolupracovala s Českým svazem ochránců přírody Děčínsko i AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří. Parnerem byla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato publikace byla vydána v rámci programu ČSOP "Ochrana biodiverzity", podpořeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem životního prostředí. Čtenáři se v ní mohou seznámit například s druhy jeřábů vyskytujícími se v ČR (včetně stručné charakteristiky endemitů Českého středohoří), s popisem jeřábu oskeruše, včetně jeho rozmnožování a variability, s velkými a památnými stromy tohoto druhu v ČR, či s rozšířením této dřeviny v Českém středohoří a jejím návratem do zdejší krajiny.  

Citace publikace: Kopecký V. (ed.). Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v Českém středohoří. Děčín: Český svaz ochránců přírody Děčínsko, AOPK ČR - Správa CHKO České středohoří, 2014, ISBN 978-80-905596-3-9.

Publikace je ke stažení zde

 

Zvířátka Českého středohoří

DESKY nahled

Omalovánky pro děti ve věku 5-8 let, které představují 11 druhů živočichů, které žijí v Českém středohoří. Obrázky jsou doplněny jednoduchými básničkami. 

Syslí spáči

   sysel PO prefinal-01

První publikace z nové komisové řady "Zajímavé příběhy z naší přírody", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů z naší přírody. První příběh, který je věnovaný syslům obecným, připravila AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří ve spolupráci s ČSOP Děčínsko. Předpokládané vydání je v únoru 2014.

2013

S větrem o závod

01-sokol predni obalka v2-01-web

Páté pokračování komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tato publikace, věnovaná sokolům stěhovavým, byla vydána ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko koncem roku 2013.

Ptáci Labských pískovců

 

kalendar 2014 titulni navrh-web1

Českoněmecký nástěnný kalendář formátu A3 s kresbami ptáků od Petra Nesvadby pro rok 2014, kdy uplyně 10 let od vyhlášení ptačí oblasti Labské pískovce. V kalendáři jsou vyznačeny a stručně popsány významné dny z hlediska životního prostředí a ochrany přírody.

2012

Čapí putování

capi putovani obalka-01

První příběh komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tato publikace, věnovaná čápům černým, byla vydána v roce 2010 AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce, a poté i Správou NP České Švýcarsko. V současné době jsou výtisky již téměř rozebrány, proto jsme zajistili jeho třetí vydání, které bylo realizováno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Lesy České republiky, s. p. a Ministerstva životního prostředí.

Bobří rok

bobri rok obalka-01

Čtvrté pokračování komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tato publikace, věnovaná bobrům evropským, vznikla ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce a krajským střediskem Ústí nad Labem, a Správou CHKO České středohoří. Byla vydána u příležitosti uplynutí 40-ti let od vyhlášení CHKO Labské pískovce a 20-ti let od návratů bobrů evropských na Děčínsko.

Lososi na tahu

lososi natahu obalka-01

Třetí pokračování komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tato publikace, věnovaná lososům obecným, vznikla ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce a krajským střediskem Ústí nad Labem, a Správou NP České Švýcarsko a Českým rybářským svazem. Byla vydána u příležitosti uplynutí 40-ti let od vyhlášení CHKO Labské pískovce.

2011

Noční život

nocni zivot obalka-01

Druhé pokračování komiksové řady "Příběhy z Labských pískovců", která představuje jednoduchou a zábavnou formou život vybraných druhů živočichů z Labských pískovců. Tato publikace, věnovaná netopýrům velkým, vznikla ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce, Správou NP České Švýcarsko a Českou společností na ochranu netopýrů.

2010

Labské pískovce/Elbsandsteingebirge

pexeso LP CSOP 2011m

Toto kreslené českoněmecké pexeso bylo vydáno ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce. Představuje zajímavosti české části Labských pískovců - stavby, geologické útvary, rostliny a živočichy.

 
Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media