ČSOP Děčínsko

Akce pro veřejnost

Český svaz ochránců přírody Děčínsko považuje práci s veřejností, vzdělávání v oblasti životního prostředí a ekologickou výchovu za nedílnou součást ochrany přírody a krajiny. Proto věnuje této oblasti velkou pozornost, jeho aktivity jsou zaměřeny především na:

  • přípravu, vydávání a distribuci tiskovin zaměřených na ochranu přírody a životní prostředí (více naleznete v části věnované publikační činnosti),
  • pořádání přednášek, výstav a seminářů,
  • příprava a zajišťování exkurzí a dalších programů pro veřejnost,
  • příprava a zajišťování ekologických programů pro děti.

Cestopisné besedy

Český svaz ochránců přírody Děčínsko spolu s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce a Městskou knihovnou Děčín v rámci cestopisného cyklu přednášek „Z Čech až na konec světa" se od konce roku 2011 podílí na organizaci již více než 20 cestopisných besed. Posluchači mají možnost seznámit jak s exotickými zeměmi (např. Tanzánie, Borneo, Peru, Ladak, Ekvádor a Galapágy), zajímavými místy v České republice (např. VVP Doupov, zaniklé vesnice v severní části Českého středohoří), či s jejími přírodními fenomény (nejmohutnější stromy či výskyt orchidejí).

alt alt

Exkurze

Český svaz ochránců přírody Děčínsko spolu s AOPK ČR, Správou CHKO Labské pískovce pořádá od roku 2011 každým rokem na podzim  mykologickou exkurzi pro veřejnost vedenou PaeDr. Jiřím Rothem a v průběhu letních měsíců botanickou exkurzi vedenou Ing. Petrem Bauerem, vlastivědnou s průvodcem Antonínem Votápkem.

alt alt

Den Země

V rámci oslav Dne Země pořádá ČSOP Děčínsko spolu s dalšími partnery zajímavé doplňující akce pro veřejnost. Jedná se např. o přednášky či exkurze. V roce 2013 zorganizoval ČSOP Děčínsko besedu o zdejším významném krajinném a přírodním fenoménu - řece Labi s RNDr. Václavem Cílkem a německým ekologem a spisovatelem Paulem Dörflerem.

alt alt

alt alt

Každoročně je součástí oslav Dne Země představení zajímavých aktivit, příroda a krajina zdejšího regionu a různá ekologická témata v prezentačním stánku na Smetanově nábřeží (od roku 2014 ve spolupráci s organizací Junák, střediskem Sojčáci).

alt alt 

Výstavy

ČSOP Děčínsko se podílí na přípravě některých výstav s přírodovědnou tématikou v sídle AOPK ČR, Správy CHKO Labské pískovce. Každoročně pomáhá zajišťovat i expozici hub v rámci zemědělské výstavy na Střední škole zemědělské a zahradnické A. E. Komerse v Děčíně, jejíž součástí je i mykologická poradna pro veřejnost.

alt alt

Ekostánek

ČSOP Děčínsko se svými partnery zajišťuje každoročně na několika akcích pro veřejnost provoz "ekostánku". Prostřednitvím něho mají především děti možnost se seznámit zábavnou formou s přírodou zdejšího regionu. Jedná se o poznávání typických ptáků a savců, vybarvování omalovánek, skládání puzzlí a další aktivity. Za splnění jednoduchých úkolů děti získávají omalovánky, komiksy či samolepky se zdejšími rostlinami a živočichy. Obsluha "ekostánku" je schopna zodpovědět i dotazy dospělých. V roce 2013 se podařilo ČSOP Děčínsku získat příspěvek od Nadace ČEZu na pořízení nového stánku a jeho vybavení. Bude tak možné v dalších letech ještě rozšířit prezentaci přírody a krajiny zdejší oblasti na akcích pro veřejnost.    

alt alt

 
Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media