ČSOP Děčínsko
Aktuality - co pro vás právě chystáme
Setkání s tajemstvím Labských pískovců

V krásném počasí v prostředí pískovcových skal Saského Švýcarska jsme objevovali místa, která inspirovala umělce Andersena, Kroneho, Richtera v jejich tvorbě.

+ zobrazit více
 
Exkurze Setkání s tajemstvím Labských pískovců

Dovolujeme si Vás pozvat na nedělní vlastivědnou exkurzi s průvodcem Antonínem Votápkem po stopách umělců Hanse Christiana Andersena a Hermanna Kroneho v krajině Českosaského Švýcarska.

+ zobrazit více
 
Platforma EVVO v Děčíně

Na konci května se sešli koordinátoři EVVO v Děčíně, aby začali plnit webovou platformu EVVO v Děčíně. Jedná se o prostor, kde budou uživatelé sdílet výukové programy, informovat se o aktivitách, sdílet kontakty a inspirovat se navzájem.

 

+ zobrazit více
 
Oslava Dne Země 2016

V sobotu 23. dubna 2016 jsme společně oslavili Den Země 2016 v Děčíně.

 

+ zobrazit více
 
Projekt na podporu EVVO v Děčíně splnil očekávání

Projekt Přírodě o krok blíž, který podpořila Nadace ČEZ, splnil vysoce očekávání. Od srpna 2015 do března 2016 proběhlo deset setkání a jeden praktický výjezd do Zubrnic za účasti koordinátorů EVVO v Děčíně. 

+ zobrazit více
 
Děčínská platforma ekologické výchovy zahájila činnost

Lesopark Kvádrberk, příměstský park na Pastýřské stěně nebo obnova školní zahrady při základní škole na Kamenické ulici v Děčíně, vytvoření sítě koordinátorů EVVO v Děčíně. 

+ zobrazit více
 


Informace

  Český svaz ochránců přírody Děčínsko
  ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO
  České středohoří, vydal publikaci
Jeřáb
  oskeruše (Sorbus domestica L.) 
  v CHKO
 České středohoří. 
 Jedná se o celobarevnou publikaci formátu A5
 v rozsahu 40 stran o rozšíření jeřábu oskeruše
 (Sorbus domestica L.) v Českém středohoří
 a o jeho návratu do zdejší krajiny. Vedle
 popisu jeřábu oskeruše je zde stručná
 charakteristika rodu Sorbus a přehled druhů
 jeřábů, které jsou součástí přírody ČR.
 Jedna z kapitol stručně popisuje jeřáby, které
 rostou v Českém středohoří. Součástí publikace 
 je i zamyšlení nad velkými a památnými stromy
 jeřábu oskeruše v ČR.

  sbornik oskeruse final predniobalka

  Tato publikace byla vydána v listopadu 2014
  v rámci programu Českého svazu ochránců
  přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného
  Lesy České republiky, s. p. a Ministerstvem
  životního prostředí.
 
  Publikaci je možné si stáhnout zde

Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media